papiery

Promocja a podatki

Większość ponoszonych kosztów w ramach promocji dotyczy usług obcych czyli płatności na rzecz podmiotów zewnętrznych, dystrybuujących przekazy reklamowe, biorących udział w produkcji, adaptacji i projektowaniu reklamy, witryn internetowych czy utrzymaniu serwerów, a więc związanych z zakupem miejsca pod reklamę. Koszty te zasadniczo stanowią w całości koszty uzyskania przychodu, gdyż wiążą się z celem zabezpieczenia źródła przychodów lub osiągnięcia wpływów.

papiery

Działania reklamowe które nie przekazują materiałów o wartości użytkowej, czyli e-marketingu, ulotek, czy reklamy medialnej podatek VAT naliczony wykazany na fakturach zakupu wystawionych przez dostawców materiałów wykorzystywanych do celów reklamowych oraz usługodawców podlega odliczeniu od podatku VAT należnego. Przy tych formach reklamy zasadniczo nie ma obowiązku w zakresie VAT należnego.

W przypadku działań reklamowych, które przekazują materiały o wartości użytkowej, np. parasolek czy piór z logo firmy. Przedsiębiorstwo przekazujące gadżety reklamowe ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeśli są zaliczone do kategorii „prezentów o małej wartości”, „drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych” lub „próbek”. Wynika to z art. 86 ust.8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. W tym przypadku podatnik nie ma obowiązku obciążenia się podatkiem VAT należnym.

Zupełnie inną kategorią są koszty związane z upominkami reprezentacyjnymi, które przekazuje się wybranym osobom. Mogą to być zegarki, laptopy, perfumy, alkohol ipt. dzięki którym firma chce zbudować pozytywne relacje z kontrahentem. Koszty związane z reprezentacją nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Wynika to z ograniczenia zawartego w art. 14 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *